Hjem Luftkompressor

    Luftkompressor

    0

    En luftkompressor er en enhet som konverterer kraft (ved bruk av en elektrisk motor, diesel- eller bensinmotor, etc.) til potensiell energi lagret i trykkluft (dvs. trykkluft). Ved en av flere metoder tvinger en luftkompressor mer og mer luft inn i en lagringstank, og øker trykket. Når tanktrykket når den konstruerte øvre grensen, slås luftkompressoren av. Trykkluften holdes deretter i tanken til den tas i bruk. Energien som holdes inne i trykkluften kan brukes til en rekke bruksområder, ved å utnytte den kinetiske energien i luften når den frigjøres og tanken blir trykkløs. Når tanktrykket når sin nedre grense, slås luftkompressoren på igjen og trykksetter tanken igjen. En luftkompressor må skilles fra en pumpe fordi den fungerer for alle former av gass/luft, mens pumper fungerer for væsker.

    Stokker-uk.no er en av Norges ledende leverandører av luftkompressorer.

    Deres mest populære produkter inkluderer oljefrie luftkompressorer med lav lyd som du kan finne her.